• Inläggskategori:Nyheter

I vårt remissyttrande gäller Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2020-2024. Vi stöder Funktionsrätt Sveriges yttrande men efterfrågar klarare riktlinjer för elöverkänsliga patienter. Vi betonar behovet av att vården blir tillgänglig för dessa patienter och påpekar att bristen på vård för dem leder till allvarliga konsekvenser, inklusive utebliven behandling av akuta och långvariga sjukdomar. Vi efterlyser också kunskap hos vårdpersonal om elöverkänslighet och elsanerade vårdmiljöer för att undvika vårdskador.