• Inläggskategori:Nyheter

Remissyttrandet över SOU 2019:14 betonar behovet av att anpassa kraven för att erhålla ett statligt ID-kort för personer med elöverkänslighet. Det framhåller vikten av att möjliggöra utfärdandet av ID-kort utan e-legitimationsfunktion samt att förlänga giltighetstiden för kortet för personer med hälsobegränsningar. Dessutom föreslår det att kommunerna bör utse personer som kan agera bud och intygsgivare för ansökan och utlämnande av ID-kortet i de fall det behövs. Slutligen betonar det vikten av att fysiska identitetshandlingar, som körkort, fortsätter att finnas tillgängliga för personer som inte kan använda mobiltelefoner på grund av hälsopåverkan.