• Inläggskategori:Nyheter

Vi på Elöverkänsligas Riksförbund avstyrker helt LSS-utredningens förslag och kräver omprövning. Vi betonar behovet av att säkerställa att alla i behov av stöd och service får det de är berättigade till. Vi refererar till internationella rekommendationer och forskning som stöd för vår ståndpunkt och kommenterar specifika avsnitt i remissen där vi avslår vissa förslag.