• Inläggskategori:Nyheter

Remissyttrandet från Elöverkänsligas Riksförbund om Tillgänglighetsdirektivet SOU 2021:44 fokuserar på behovet av att tillgänglighetsanpassa produkter och tjänster för personer med funktionsnedsättningar. Vi påpekar att det är viktigt att erbjuda alternativa lösningar för dem som inte kan använda tekniska enheter på grund av elöverkänslighet.

Dessutom ifrågasätter vi lämpligheten av Post- och Telestyrelsen att hantera frågor om tillgänglighetsdirektivet på grund av bristande kunskaper och bemötande gentemot personer med funktionsnedsättningar. Vi stöder även Funktionsrätt Sveriges yttrande över remissen. Vi betonar behovet av att säkerställa tillgänglighet och inkludering för alla, inklusive elöverkänsliga personer, och delar information om elöverkänslighetens påverkan på samhället samt forskning om hälsorisker med elektromagnetiska fält. Vi ger även konkreta kommentarer på detaljer i remissen, särskilt avseende nödkommunikation och banktjänster för personer utan tillgång till tekniska apparater.