• Inläggskategori:Nyheter

Remissyttrandet handlar om förslaget till en ny socialtjänstlag, SOU 2020:47, med fokus på att skapa en hållbar socialtjänst. Elöverkänsligas Riksförbund uttrycker i sitt yttrande övervägande positiva åsikter om förslagen och betonar behovet av anpassade bostäder för personer med elöverkänslighet. De efterlyser även ökad flexibilitet i regelverket för att möta individuella behov och belyser vikten av att socialtjänsten blir lättillgänglig även utanför kontorstid, särskilt för personer med funktionsnedsättningar. Slutligen stödjer de förslaget att kommunerna ska ta hänsyn till sociala aspekter vid planläggning.