• Inläggskategori:Nyheter
Läs mer på officiella hemsidan för ESC: https://esc-info.eu

En ny europeisk samarbetsorganisation har sett dagens ljus. Här är annonseringen av den nya organisationen av den danska deltagaren Pernille Schriver (Google-översättning från engelska till svenska):

Europeans for Safe Connections (ESC) är en sammanslutning av europeiska organisationer som sprider kunskap om de negativa konsekvenserna av modern trådlös kommunikationsteknik vilken kan skada människor, fauna och flora. Nuvarande gränsvärden för exponering ger otillräckligt skydd – särskilt för utsatta människor (såsom barn, gravida kvinnor, patienter, äldre) samt djur, pollinerande insekter och växter.

En grov uppskattning visar att 25 miljoner människor i Europa lider av elöverkänslighet, ett tillstånd relaterat till den nuvarande exponeringen för elektrosmog. Med 5G och 6G i framtiden kommer mängden anslutna apparater, antenner och satelliter att öka lavinartat och därmed även strålningsnivån. Dessutom tillkommer ohållbar energiförbrukning, skadlig gruvdrift och olika andra typer av föroreningar att uppstå, vilket kommer att äventyra den biologiska mångfalden och de naturliga livsmiljöerna.

Europeans for Safe Connections är även initiativtagare till European Citizens’ Initiative (ECI) – ”Stop 5G — Stay Connected but Protected”, som uppmanar EU för starkare reglering för att skydda miljön från alla effekter av 5G och digitalisering, för att skydda alla liv från de skadliga effekterna från strålning från trådlös teknik och att säkerställa att gränsvärden utarbetas av helt oberoende forskare med lämplig biomedicinsk och medicinsk expertis.

ECI – Europeans for safe connections
Pernille Schriver stop5Geci@protonmail.com
samordnare för
Stoppa 5G – Håll kontakten men skyddad www.signstop5g.eu


Länkar:

https://esc-info.eu/

https://signstop5g.eu/en/news/europeans-for-safe-connections-a-new-ngo-is-born