• Inläggskategori:Nyheter

Nu har medlemmar ett häfte tillgängligt om elöverkänslighet, åtta sidor i A4-format. Det kan användas för att informera sjukvårdspersonal, vänner m.fl..

Texten är ursprungligen utarbetad för att underlätta för Vårdguiden 1177.se att skriva korrekt information på sin webb. Det har resulterat i några ändringar. Vi får fortsätta dialogen för att försöka få redaktörerna att utveckla sin informationen på Vårdguidens webb. Framför allt är önskemålet att lägga in en länk till Elöverkänsligas Riksförbunds webb.

Texten innehåller information om elöverkänslighet, utformad med struktur och innehåll enligt beskrivningar på 1177.se av näraliggande sjukdomar. Innehållet struktureras enligt nedan.

 • Symtom
 • Egna åtgärder
 • Vad är elöverkänslighet
  – Forskningen om biologisk påverkan av EMF (celler, blod-hjärnbarriär, blodet)
  – Kopplingar elöverkänslighet och näraliggande sjukdomar
  – Sjukdomar till följd av påverkan av EMF
 • Undersökningar, utredningar och behandlingar
 • Att leva med elöverkänslighet

Medlemmar kan hämta häftet på Infokanalen eller ringa kansliet för att få det sänt per post eller mail.