• Inläggskategori:Nyheter

Funktionsrätt Sverige anser att rätten till tandvård måste förbättras så att alla har råd att gå till tandläkaren.

Utredningen ”När behovet får styra” som nu är ute på remiss har som utgångspunkt att hela tandvårdssystemet ska utvecklas för att uppnå en mer jämlik tandhälsa – en ytterst angelägen fråga för hela funktionsrättsrörelsen, skriver Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande. Målet är att tandvården ska bekostas med offentliga medel på samma sätt som övrig hälso- och sjukvård.

”Skillnaderna mellan tandvårdens och den ordinarie vårdens högkostnadssystem är alltför stora. Våra medlemmar som ofta har låg lön, aktivitets- eller sjukersättning alternativt försörjningsstöd eller låg pension har inte råd att gå till tandläkaren eller måste låna pengar för att sköta tänderna. Det är helt oacceptabelt och kan inte tillåtas få fortsätta”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt Sverige menar att förslaget kan få positiva effekter på flera plan – även ekonomiska:

”Vi vill att det tas ett politiskt initiativ för att utreda de reella kostnaderna inklusive möjliga besparingar om tandvården på allvar inordnas i hälso- och sjukvården och dess högkostnadsskydd. Vi är övertygade om att det kommer leda till minskade kostnader inom sjukvården eftersom vissa sjukdomar kan ha sitt ursprung i munhålan. Även fler besök hos tandläkaren i förebyggande syfte skulle minska framtida kostnader orsakade av rotfyllningar, utdragning av tänder och implantat. För att inte tala om det enskilda lidandet som följer av trasiga tänder”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Frågan har tidigare lyfts i ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” (SOU 2021:8).

”Vi har också lyft frågan i debattartikeln ”Ingen ska behöva ta lån för läkarbesök” publicerad i Aftonbladet den 8 augusti 2021.”

Lisa Wallenius Foto Linnea Bengtsson
Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige
Foto: Linnea Bengtsson