• Inläggskategori:Nyheter

I senaste numret av Ljusglimten (nr 1, 2021) skriver Mona Nilsson om att den schweiziska statliga expertgruppen BERENIS nyligen publicerat en utredning som pekar på att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning orsakar oxidativ stress. Slutsatsen blev att oxidativ stress i sin tur kan leda till olika sjukdomar. Barn, gamla, de med försämrat immunförsvar eller de med redan befintliga sjukdomar (diabetes, degenerativa sjukdomar) är särskilt riskutsatta. Oxidativ stress innebär en obalans mellan kroppens antioxidativa försvar och fria radikaler samt andra reaktiva syreföreningar som bildats i celler och vävnader.

Under 2020 ökade mikrovågsstrålningen från basstationer för mobiltelefoni till rekordhöga nivåer.

Nivåer på över 100 000 mikroW/m2 har blivit vanliga i stadsmiljö under 2020. Över 1 miljon mikroW/m2 mäts upp på allt fler platser.

Det ska ställas i relation till de nivåer från och med vilka forskare observerat hälsorisker som är 100 mikroW/m2. Forskare rekommenderar därför att människor inte långvarigt ska exponeras för nivåer som har marginal till 100 mikroW/m2.