I Aftonbladet den 4 mars 1999, berättar man om ett hus högst upp på Hantverkaregatan i Stockholm, där människor drabbats av plötslig och oförklarlig sjukdom (bl.a. yrsel, hjärtfel och stickningar) efter det att 2 basstationer monterats på huset bredvid. Efter mätning visade det sig att strålningen låg ”tusen gången högre än normalt”.

Det är mycket möjligt att konstant (kronisk) exponering av mikrovågor kan ha negativ påverkan på människors hälsa. Det finns därför god anledning att vara försiktig. Många böcker och artiklar nämner att amerikanska ambassaden i Moskva under en längre tid blev bestrålad med relativt låga nivåer av mikrovågor i avlyssningssyfte. Trots de låga nivåerna blev ett stort antal av de anställda drabbade av cancer i olika former. Sedermera installerades ett skydd (metallnät) mot dessa mikrovågor utanför huset.(Alasdair Philips: Living With Electricity ISBN:0 9524503 0 5).

En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar att basstationer /mobiltelefonantenner nära skolor inte skall låta den maximala strålningen träffa skolan eller skolgården utan skolans eller föräldrarnas tillstånd. Det är uppenbart att man anar risker även om forskningsläget är oklart.

Är det farligt att ha en mobiltelefonantenn på taket?

Professor Yngve Hamnerius på Chalmers (GP 990721) har gjort mätningar på tak och funnit att nivåerna är ”låga” i huset under antennen och att risken är större att få mer strålning från närliggande antenner riktade mot huset.

Från antennen på taket går ledningar till exempelvis en basstation i källaren. Placeringen hålls oftast hemlig. En hyresgäst vet kanske inte om de är direkt granne med basstationen eller inte. Frågan är om man som hyresgäst är intresserad av att bli utsatt för ofrivillig och konstant exponering av ”låga” doser av mikrovågor, i all synnerhet som Telias sakkunnige Kjell Hansson Mild erkänner att ”det uppenbart finns biologiska effekter även av svaga mikrovågor” (Calling 3 1997) Vågar man chansa på att den kontinuerliga ”låga” exponeringen verkligen är ”ofarlig”? Varför exponeras över huvud taget?

Och hur ofarlig är den ”låga” exponeringen när man läser Svenska dagbladet rapportering att mobiltelefoners strålning kan öppna hjärnan för gifter och: ”att små mikrovågseffekter tycks påverka hjärnan…strålning från mobiltelefonens bassystem skulle därför räcka för att påverka hjärnan.”. SvD 990915.

Så här beskriver en person I USA hur det känns att ha trettio antenner på taket:

Jag bor i hus som är en statlig byggnad. Det är på 21 våningar och jag bor på den 20:e. Jag flyttade in för lite över ett år sedan. Det finns omkring 30-40 mobil-master, mikrovågslänkar och annan radioutrustning på taket.

Sedan jag flyttade in har jag kronisk sömnlöshet, huvudvärk, suddig syn, koncentrationssvårigheter, känner mig ängslig, problem med muskler och ligamentbildning (jag klarar inte längre behandling av chiropraktor) och min TV är konstant störd, vilket visar att dessa vågor även påverkar omgivningen. Jag har också haft raseriutbrott och plötsliga självmordstankar utan särskilda anledningar och så snart jag lämnar byggnaden och är någon annanstans, känner jag mig normal och bra. Jag är energisk, är målmedveten och känner mig duglig. Här känner jag mig som en grönsak och jag får väldigt lite gjort.

I november besökte jag min syster i en månad och hade inga symptom. Så snart jag återvände fick jag tillbaka symptomen. Jag har just återvänd från ytterligare en månads frånvaro över jul och inom 12 timmar kände jag av sömnlöshet, två kraftiga näsblödningar, jag har haft svår huvudvärk non-stop, smärtor i tarmen, suddig blick, känt mig ängslig, okontrollerade gråtattacker utan anledning, trötthet och depression för att nämna några symptom. I går natt, som var min andra natt efter hemkomsten, gick jag omkring mellan 3 och 5. Jag kände mig så störd att jag måste gå ut. Jag vet att det inte är inbillning. Något hemskt händer.

Dalana MCaren
Surrey, British Columbia, USA (Från tidningen ‘No Place to Hide.’ Våren 2000)

Kan man skadas av en mobiltelefonantenn som sitter på fasaden utanför lägenheten?

En artikelserie i Norrköpings Tidningar (finns även att läsa under artiklar på FEB:s hemsida www.feb.se) beskriver hur en svensk elitspelare i bowling och hans familj blev sjuka av en antenn utanför lägenheten. Han fick själv bekosta en mätning som visade att antennen var felriktad. Familjen hade blivit exponerad för extremt höga doser och flyttade till slut. Mannen i familjen hann bli så överkänslig för mikrovågor, att han inte kan vistas utomhus, utan tvingas tillbringa all sin tid i ett skyddsrum under jord där mikrovågor har svårt att nå.

Hyresgästföreningen kräver nu för första gången en värd på återbetalning av hyrespengar för att hyresgästen haft en mobilbasstation utanför sängkammarfönstret. Enligt Comviq berodde den höga strålningen på att antennerna var felriktade.

Kan en fastighetsägare hållas ansvarig för antenner som skadar hyresgästerna?

FEB har skrivit till många fastighetsägarföreningar (Se FEB:s hemsida under brev på www.feb.se). Brevet tjänar som upplysning och varning. Det återstår att se om den som stämmer en fastighetsägare (som struntat i varningen), har en bättre chans till skadestånd från den fastighetsägare som medvetet valt att inte agera efter försiktighetsprincipen

Hur agerar operatörer?

I samband med den felriktade antennen i Norrköping menade Comviqs informationschef att det inte var Comviqs sak att söka orsaken till varför människor i basstationers närhet mår dåligt. Det kan nämnas att efter en rad artiklar i samma tidning har åtgärder vidtagits av Comviq


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Mobilsändare och master