• Undvika att tala långa samtal i mobiltelefon, eller att helt undvika mobiltelefon, speciellt GSM (digitala) telefoner.
  • Undvika att bo nära en mobiltelefonsändare.
  • Inte lägga en påslagen mobiltelefon i barnvagnen som en del föräldrar gör. Om den är påslagen, strålar den periodvis även om man inte pratar i den.
  • Undvika att ha mobiltelefonen alltför nära ögon eller testiklar då dessa är speciellt känsliga för uppvärmning. Även om handsfree används ,bör inte telefonen placeras nära kroppen. Bäst är att placera telefonen på ett bord en meter från kroppen vid telefonering råder professor Yngve Hamnerius på Chalmers Tekniska Högskola.
  • Inte (eller avvakta med att) installera trådlös tele- och datakommunikation på kontor och i bostäder. Fackförbundet SIF (numera UNIONEN /red anm,) rekommenderar försiktighet med att installera trådlösa DECT-telefoner.
  • Vara försiktig med användandet av mobiltelefoner om man tänker skaffa sig egna barn, detta med tanke på eventuella genetiska skador från mikrovågor.
  • Inte låta barn i onödan använda mobiltelefoner. Barn är känsligare, deras huvud är mindre och absorberar därför mer strålning i hjärnanTa ansvar för dina barn, experimentera inte med deras hälsa!
  • Tala med politiker och be dem låta försiktighetsprincipen råda. En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar att försiktighetsprincipen skall gälla. Detta är en viktig signal till oss i Sverige!
  • Säg ja till bredband baserat påmiljövänlig fiberoptik men säg nej till bredband baserad på ”smutsig” trådlös kommunikation där mikrovågor helt i onödan vräks ut i luften..

Tänk på att ingen idag kan garantera att mikrovågor är ofarliga!


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Allmänt om strålning