• Inläggskategori:Nyheter

Den som ännu ej har skrivit under detta upprop har fortfarande chansen. På måndag 21 oktober kommer alla signaturer att räknas och skickas till olika regeringar och organ runt om i världen.

Klicka på bilden för att komma till signerings-sidan.

I uppropet vänder man sig mot brett införande av 5G, dels via miljontals nya sändare i städer runt om i världen, dels via tiotusentals satelliter som planeras att skickas upp i låg omloppsbana runt jorden.

5G är hela världens angelägenhet. Syftet är att koppla upp miljarder nya prylar och att kunna samla in kolossala mängder data om hur människor och maskiner rör sig, beter sig osv. Men den massiva ökningen av antalet basstationer kommer att öka förekomsten av artificiell mikrovågsstrålning till en nivå som vi inte tidigare skådat. Inte minst för människor som redan lider av dagens strålningsnivåer kommer detta sannolikt bli ett mycket hårt slag mot hälsan.

Det finns idag inte någon forskning som visar att strålningen från varken befintliga eller kommande mobilsystem är ofarlig. Tvärtom finns tusentals rapporter som visar på olika effekter på såväl människor som växter och djur. Därför anser vi att det är klokt att stoppa planerna på ett införande.