Protokoll från samrådsmötet om 5G på Strålsäkerhetsmyndigheten - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65