Ålandskommun kräver bevis för att 5G inte är hälsofarligt - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65