Folkhälsomyndigheten ger en falsk bild av riskerna med strålningen från trådlös teknik. Trots omfattande varningar från hundratals forskare så förnekar man hälsorisker. Man har anlitat jäviga forskare för att skriva det kapitel i miljöhälsorapporten som handlar om elektromagnetiska fält.

Elöverkänsligas Riksförbund, Vågbrytaren och Strålskyddsstiftelsen har nu gjort en överklagan till Förvaltningsrätten rörande krav på ändringar av kapitlet om elektromagnetiska fält i Miljöhälsorapport 2017.

Läs mer i vår inlaga samt bilagor nedan.