Danska psykologer uppmärksammar folketinget på strålningens hälsoeffekter - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65