Regeringsbeslut: Ett oberoende institut för mänskliga rättigheter ska inrättas - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65