Europarådet: Medlemsstaterna bör ta hänsyn till elöverkänsliga - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65