Konferensen genomförs torsdag 28 – söndag 31 januari 2021.

EMF-konferensen (EMFMC) samlar ledande läkare, kliniker och forskare för en serie presentationer rörande förebyggande samt diagnos och behandling av EMF-relaterad sjukdom. Experter inom EMF-området presenterar beprövade metoder som kan förhindra eller begränsa faror med EMF-exponering.

Två kostnadsgrupper finns; $349 vid anmälan före 15 januari och $399 därefter. För studenter m.fl. är priset $149 respektive $199, beroende på när anmälan görs. Det finns också möjlighet att köpa videoinspelningarna om man är deltagare.

Länkar till konferensen.

.