Förebyggande samt diagnos och behandling av EMF-relaterad sjukdom, internationell videokonferens 28-31 januari 2021 - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65