Bevisen på samband är tydliga i forskning och verkliga livet.

För att belysa de tydliga kopplingar som finns mellan EHS/elöverkänslighet och påverkan från elektromagnetiska fält (EMF), t.ex. el- och magnetfält samt strålning från trådlös teknik (mobiler, mobilmaster, routrar ed), har förbundet samlat några av dessa fakta.

Sidan med informationen har följande rubriker.

 • Provokationsstudier (s.k. nocebostudier)
 • Diagnoskod inom ICD-10 i Sverige
 • EHS utreds och behandlas vid specialistkliniker i andra länder
 • Stora forskningssammanställningar visar hälsopåverkan
 • Åtta fallstudier visar att 5G är hälsofarligt och kopplas till EHS/”mikrovågssyndromet”
 • Mobilstrålning påverkar stresshormoner
 • Europarådets resolution 1815 tar upp skyddet för personer med EHS
 • WHO – möjligen cancerogent, biologisk påverkan bevisad
 • Uppskattning ca 30 procent med besvär från elektromagnetiska fält
 • Även kända personer och yrkesverksamma inom IT-branschen sjuka av mikrovågsstrålning
 • Internationella protokoll för utredning, behandling och vård m.m
 • Projektet Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade, Het-projektet
 • Äldre forskning som visar på koppling mellan EHS och mikrovågsstrålning

Direkt till sidan: https://eloverkanslig.org/bevis-pa-koppling/