• Inläggskategori:Nyheter

Under förra året gjorde holländska EHS-stiftelsen, Stichting EHS, stora framsteg när det gäller att erkänna EHS som ett funktionshinder. Efter flera diskussioner med olika officiella organ för att undersöka möjligheten att förklara FN:s konvention om funktionshinder tillämplig på personer med EHS, står det nu klart att EHS officiellt är ett funktionshinder i Nederländerna.

Sedan en tid tillbaka arbetar Stichting EHS för att få FN:s funktionshinderskonvention att gälla för personer med EHS. Efter de första givande möten med det nederländska hälsoministeriet, bekräftades att människor med EHS omfattas av FN:s konvention om funktionshinder (UN Convention On Disability).

Det nederländska institutet för mänskliga rättigheter (The Dutch Institute for Human Rights) har också bekräftat att människor med EHS omfattas av FN:s konvention om funktionshinder.

Erkännandet innebär att personer med EHS kan kräva tillämpning av lagen om likabehandling på grund av funktionshinder eller kronisk sjukdom.

För att läsa originalartikeln på ESC:s hemsida se: esc-info.eu