Jordning. Exempel på djupjordning,, en i marken vertikalt neddriven kopparstav. Foto: Wikimedia.
Djupjordning, ett markjordtag med en vertikalt neddriven kopparstav. Foto: Wikimedia.

Spänning och ström brukar jämföras med vattentryck och flöde i en slang. Men där upphör alla likheter mellan vatten och el. Jordning är inte ett hål i marken där oönskad spänning och ström ”rinner ner”. Jordning är en utjämning av spänningen mellan två punkter.

Elsystemet fungerar som det ska utan kontakt med marken via en jordning. Spänningen som driver ström genom glödlampan finns mellan de två trådarna i lampsladden. Den spänningen ändras inte med en jordning till mark av elsystemet. Syftet med den typen av jordning är endast åskskydd. Det finns jordning vid transformatorn varifrån strömmen kommer och det finns ofta jordningar i ändarna på elnätets förgreningar.

Ström går alltid i cirklar

Är cirkeln inte sluten går det ingen ström i den. När den sluts bildas en så kallad sluten strömkrets. För att grusa alla idéer om att jordning till mark skulle vara ett stort avlopp att hälla oönskad elektricitet i, bör det tilläggas att vi har växelström i elnätet vilket betyder att strömmen växlar riktning hela tiden. Lika ofta som strömmen går ner i det egna jordtaget i marken kommer den upp. Marken blir en del av en strömkrets och det finns gott om jordningar för strömmen att gå upp eller ner igenom.

Ljusets hastighet är hög men inte oändlig. Det tar till exempel 8 minuter för ljuset
från solen att nå oss på jorden. Det hinner alltså hända en hel del på solen innan vi får veta det. Strömmens hastighet i elsystemet ligger nära ljusets och avståndet till transformatorn är väldigt mycket kortare än till solen. Men trots det kan jordningens effektivitet försämras på grund av att strömmen ändå har varit på väg en liten, liten stund innan den når oss.

Så här går det till

Bind fast ena änden på en lång tvättlina och skaka den andra änden. Våg efter våg kommer att röra sig mot andra änden. Det hinner hända mycket vid den lösa änden innan vågen eller vågorna når den fastbundna änden som får motsvara en jordning. Jordningen blir effektiv när den lösa änden är fast förbunden med den fasta änden. Och det anses den vara om tvättlinan är högst en tusendel av våglängden. Växelström går också i vågor.

För växelströmmen i elnäten är våglängden 600 mil och en tusendels våglängd blir 6 kilometer. Jordledningen får alltså vara högst 6 kilometer. Jordning av elektriska fält från vanlig hushållsel fungerar utmärkt därför att avståndet mellan huset och transformatorn alltid är mindre än 6 kilometer. Då har strömmen i huset inte hunnit ändra sig jämfört med vid transformatorn. Pulserna i elmätaravläsning över elnätet är oftast växelström med en våglängd på 3300 meter och största längd för en effektiv jordledning blir då 3 meter och 30 centimeter.

Därför är det omöjligt att jorda bort elmätarpulser och störningar från lågenergilampor, datorer, TV-apparater och liknande, som också ligger i samma våglängdsområde. Jordning i mark blir aldrig lika effektiv vid den typen av störningar som den blir vid jordning för vanlig växelspänning med 600 mils våglängd. Det gäller oavsett hur mycket man än gräver och borrar. Fysiken förhindrar det.

Bengt Håkansson

Tidigare publicerad i Elöverkänsligas tidning Ljusglimten nr 4/2010.