• Inläggskategori:Nyheter

Den 23 november lämnades en riksdagsmotion in av riksdagsledamoten Ulrika Heie (C). Motionen har nummer 2022/23 1684 med titeln ”Information till myndigheter om elöverkänslighet som funktionshinder”.

Förslaget till beslut lyder:
”Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör informera sina berörda myndigheter om att elöverkänslighet är ett av staten erkänt funktionshinder och att dessa människor inte får undanhållas det stöd de är i behov av och tillkännager detta för regeringen”.
Som motivering till motionen nämns bland annat:
”För att kunna vidta effektiva åtgärder för att hjälpa dem som drabbats av elöverkänslighet och förebygga en utveckling där ännu fler får problem måste samhället ta dessa människor och deras funktionshinder på stort allvar. Det är viktigt att elöverkänsligheten som sjukdom förs in i de drabbades sjukjournal, vilket inte alltid sker idag. Tyvärr har inställningen mot dessa drabbade hårdnat allteftersom vi ställt ökade krav på mobiltäckning.”

För att läsa hela motionen se länk:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_HA021684