• Inläggskategori:Nyheter

Speciellt barnens hälsa oroar den nya föreningen Finlands Strålskydd, som fokuserar på hälsa och miljö.

I ett färskt pressmeddelande presenterar sig Finlands Strålskydd med sina mål och ambitioner.

Föreningen kommer noggrant att bevaka forskningen på området och genomföra forskningsöversikter.

”Genom att främja digitaliseringen i vårt samhälle har vi glömt att människan är en elektrisk varelse vars hjärna och hjärta arbetar med extremt svaga elektriska strömmar och lätt störs av yttre fält. Vi kommer därför att främja lagstiftning som skyddar hälsan och samarbeta med myndigheterna för att uppnå en hållbar miljö och sundare gränsvärden.”

Föreningen lyfter fram vad som ligger överst på dagordningen:

”Vårt folkhälsoarbete omfattar utbildning. Våra utvecklings-och utbildningsmål är till en början hälsosammare skolor och daghem. Vi är en partner i detta för lärare och myndigheter, i tillämpningen av hälsosammare teknik. Exempel är: Frankrike, vars klassrum har Wi-Fi- routrar avstängda när dm inte behövs för undervisning. Vi har erfarenhet inom detta område av riskhantering över 10 år i lärarutbildning och webbinarier.”

I arbetet med en strålningsfri skola ställer sig föreningen frågan: Vad skulle det hända om vi, med några mycket enkla åtgärder, avsevärt förbättrar hälsan, koncentrationen och minnet hos elever och lärare? Skulle en sådan åtgärd ge oss betydligt bättre lärande? Och samtidigt förhindra allvarliga, efterföljande sjukdomar? En kampanj kommer sedan att åtföljas av ett kommande medborgarinitiativ som fokuserar på bland annat minimerat beroende, minskad skärmtid och bättre arbetsro.

För mer läsning om Finlands Strålskydd, se länken:

https://sust.fi/sv/finlands-stralskydd-rf/