• Inläggskategori:Nyheter

En hel familj bestående av två vuxna och tre barn i åldern 4-8 år drabbades av symptom typiska för mikrovågssyndromet när de semestrade nära en 5G-mast. När familjen återvänt hem, där strålningen var betydligt lägre, försvann symptomen och hälsan återställdes. Detta visar en ny fallstudie, den sjätte hittills, om hälsoeffekter av exponering för 5G.

Den nya studien är liksom de tidigare fem genomförda av Dr Lennart Hardell från Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer samt Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Den här gången undersöktes hälsokonsekvenserna för en familj bestående av en man och en kvinna båda i 30-årsåldern och deras tre barn i åldern 4–8 år. De tillbringade en långhelg (tre nätter) sommaren 2023 i en hyrd stuga som låg endast 125 meter från en 24 meter hög mobilmast. I masten fanns 5G-antenner från tre olika telekomoperatörer. Familjen hade tidigare hyrt samma stuga under 2022 och 2021 utan hälsobesvär då det fanns en operatör med 5G-utrutning i masten medan övriga sände 3G/4G. Men under vintern 2022/2023  hade två av tre telekomoperatörer installerat 5G-utrustning på mobilmasten, vilket medförde att det sommaren 2023 fanns betydligt mer 5G-utrustning som sände 5G-strålning från masten än tidigare.

Hela familjen drabbades av svåra sömnproblem, det vill säga även alla de tre små barnen. Alla utom ett av barnen fick även huvudvärk. Mamman drabbades av hög och oregelbunden puls, domningar i händer och fötter samt stickningar i kroppen. Pappan fick under vistelsen andningssvårigheter och kände ett tryck över bröstet. Barnen drabbades förutom av sömnproblem och huvudvärk av magsmärtor och diarré (två barn) och det tredje barnet fick hudutslag.

Samtliga dessa symptom försvann efter att familjen lämnat plasten och återvänt till den permanenta bostaden utan närhet till 5G-basstationer.

Se originalartikeln på stralskyddsstiftelsen.se:

”Ny fallstudie 5G: Hel familj drabbades av mikrovågssyndromet nära 5G-mast”

Om fallstudierna:

Tidigare har Lennart Hardell och Mona Nilsson publicerat fem fallstudier som samtliga visar att 5G orsakar mycket högre strålningsexponering jämfört med tidigare generationer av mobiltelefoni och att 5G-strålningen på kort tid kan framkalla sjukdom bland de människor som bor nära basstationerna. Dessa fallstudier är hittills de enda studier som gjorts gällande hälsopåverkan av 5G.

Se länkar till de tidigare studierna:

”Första studien hittills: 5G orsakar mikrovågssyndromet”

”En andra studie visar att 5G orsakar mikrovågssyndromet”

Tredje studie visar att 5G orsakar mikrovågssyndromet

”Fjärde studie visar att 5G orsakar ohälsosymptom

”Femte fallstudie visar att 5G är hälsofarligt”