Seminarium i Bryssel om mobilstrålningens risker: EU-kommissionen öppnar för tillämpning av försiktighetsprincipen - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65