En fyrklöver: Jimmy Estenberg, SSM, Christer Törnevik; Ericsson; Lena Hillert, KI, Lars-Erik Larsson – sida vid sida.
En fyrklöver: Jimmy Estenberg, SSM, Christer Törnevik; Ericsson; Lena Hillert, KI, Lars-Erik Larsson – sida vid sida.

Vid ett två-dagarsseminarium vid EU-kommissionen i Bryssel den 11-12 februari diskuterades intensivt frågan om hälsorisker med den ökande strålningen från mobiltelefonin. EU-kommissionens direktör för hälsa, dr Andrzej Rys, vill se hur hjälp kan ges till de allt fler elöverkänsliga. Samtidigt bjöd han in forskare kritiska till mobiltelefonin för ett samarbete.

Bakgrunden till mötet är den växande debatten om hälsorisker i Europa samt EU-parlamentets uppmaning till EU-kommissionen i september 2008 att revidera gränsvärdena, eftersom de är föråldrade med hänvisning till BioInitiativ-gruppens rapport.

För första gången bjöd EU-kommissionen in ett stort antal representanter och organisationer såväl kritiska till mobiltelefonin som mobiltelefonvänliga.

Från Sverige kom representanter för Strålsäkerhetsmyndigheten, mobiltelefonindustrin och forskarvärlden. Bland dem Lena Hillert från Karolinska institutet. Hon sitter med i FAS expertgrupp om EMF samt även i EUs expertgrupp om EMF, SCENIHR, vars senaste rapport skulle presenteras vid mötet.

Lena Hillert upprepade sin för de elöverkänsliga i Sverige väl kända ståndpunkt, att elöverkänslighet inte har samband med EMF:

– De elöverkänsliga har problem, men vi vet inte vad vi ska göra för dem. Det spelar ingen roll vad vi gör, ingenting hjälper, sade hon.

Ingen kritisk forskare

Mats-Olov Mattsson, från Örebro Universitet, har tillsammans med Lena Hillert, Anders Ahlbom och andra riskförnekande experter, som till en majoritet är ICNIRP, fotnot 1: Internationella strålskyddskommissionen för icke joniserade strålning – medlemmar, producerat SCENIHR 2009. Ingen kritisk forskare återfinns i gruppen. Experternas slutsats var därför given på förhand: det är osannolikt att mobilstrålning ökar cancerförekomsten. Inte heller orsakar strålningen olika symtom. Mattsson var den som presenterade rapportens slutsatser.

Joachim Schuz från Danmarks motsvarighet till svenska Cancerfonden, som också är med i SCENIHR-gruppen, kritiserade Lennart Hardells metaanalys om hjärntumörer, där Hardells egna resultat slagits ihop med Interphones, fotnot 2: se s 15, på grund av för hög heterogenitet. Vad det är? Jo, helt enkelt att Hardells resultat visar högre risk för hjärntumör än de delvis mobilindustrifinansierade studierna.

Christoffer Johansen från danska Socialstyrelsen, som samarbetar med Schuz, argumenterade för att mobilen inte orsakar cancer på följande intressanta sätt:

– Alla är överens om att radiofrekvent strålning är tumörfrämjande. Det kan ta ett eller två år att få cancer.

Samma misstag igen

David Gee från Europeiska Miljöbyrån EEA, konstaterade upprört att nu görs samma misstag med EMF-frågan som vid tidigare miljöskandaler. Det handlar enligt Gee om etik: ska kortsiktiga ekonomiska och industriella intressen gynnas på bekostnad av långsiktiga hälsomässiga och miljömässiga? Vem ska skyddas när det gäller osäkerheten om hjärntumörer, allmänheten eller mobiltelefonin? Han vädjade till industrirepresentanterna att vidta åtgärder nu och sänka exponeringsnivåerna.

– Att leva med konsekvenserna är oacceptabelt. Framtida generationer kommer att bli väldigt arga för att försiktighetsåtgärder inte vidtogs.

Gee kritiserade kraftfullt SCENIHR som kräver entydiga belägg. Det tog dock tjugofem år att få entydiga belägg för att tobak orsakade lungcancer. Försiktighetsprincipen baseras inte på entydiga belägg. Det går alltid att producera tvivel, resultat som gör att beläggen blir motstridiga.

– Min erfarenhet säger mig att här finns ett allvarligt problem. Jag hoppas att jag har fel. Men om jag har rätt kommer domstolarna att döma er hårt när de om tio år konstaterar att ni inte gjorde någonting och att ni enbart ansåg er kunna luta er mot WHO, sade han till industrins representanter.

Barnleukemistudie ifrågasattes

Professor Michael Kundi från Wiens universitet och BioInitiativ-gruppen, berättade hur den första studien om samband mellan barnleukemi och kraftledningar från 1979 utsattes för samma ifrågasättanden som nu görs med studier som visar risker med mobiltelefonin. Drygt tjugo år senare blev kopplingen allmänt accepterad. Upp till 80% av fallen med barnleukemi kan vara orsakade av elektromagnetiska fält.

– Det finns starka belägg för att EMF orsakar bröstcancer samt att mobiltelefonanvändning leder till en ökad risk för hjärntumörer.

Eileen O Connor från Storbritannien berättade att hon för flera år sedan först drabbades av sömnproblem för att sedan utveckla bröstcancer. Hon förstod sedan att mobilmasten som stod 100 meter från hennes hem, var en orsak till att så många människor fått cancer i området. Hon har därefter blivit en frontfigur för frågan i såväl Storbritannien som internationellt. Dessutom har hon startat Radiation Research Trust tillsammans med politiker från såväl EU-parlamentet som till brittiska parlamentet, som arbetar för att sprida information om risker med strålningen.

O Connnor vädjade till kommissionen att samarbeta med BioInititativ-gruppen.

Enligt Christian Farrar-Hockley från Health and Environment Alliance, HEAL, har EMF seglat upp till att bli en av de viktigaste frågorna för The Green 10, tio större miljöorganisationer. HEAL är en paraplyorganisation för ca 50 miljö- och konsumentorganisationer inom EUoch ingår, liksom t.ex. WWF och Greenpeace, ”the Green 10”

Direktören för kommissionens avdelning för hälsa, Dr Andrzej Rys, avrundade mötet med att bjuda in BioInitiativ-gruppen till samarbete om EMFfrågan.

– Vi måste också se hur vi kan hjälpa de elöverkänsliga och hur försiktighetsprincipen kan tillämpas.

Mona Nilsson