• Inläggskategori:Debatt

Tyvärr kan Marianne Ketti inte få en slutreplik införd i tidningen Dagens Samhälle eftersom deras policy är att endast krönikören får bemöta en replik med en s.k. slutreplik. Av den anledningen publicerar vi den tänkta slutrepliken här.

Mats Reimers krönika – Medier och politiker bör hålla sig till vetenskaplig fakta.
Marianne Kettis replik – Glöm inte läkareden: bota, lindra och trösta, Mats Reimer
Mats Reimers slutreplik – Lidandet är verkligt men orsaken inte klarlagd.

—————————

Marianne Kettis ej publicerade slutreplik.

Mats Reimer – Varför litar du inte på den vetenskap och forskning som anger elöverkänslighet som en väldefinierad neurologisk störning?

I slutrepliken skriver Reimer att elöverkänsliga fäster mer avseende vid observationer som styrker en rådande åsikt än den etablerade bilden. Tyvärr något som Reimer själv i hög grad gör. Bortse från din personliga åsikt, lita i stället på vetenskap och forskning!

I vår tidigare replik står att elöverkänslighet/EHS (Electrohypersensitivity) konstateras genom mätning av specifika biomarkörer i kroppen. Specifika avvikelser kan även ses i hjärnan vid röntgen i MR-kamera. Hur kan du som läkare, när du har den informationen, blanda in Noceboeffekt, ”Confirmation bias/bekräftelsefel och blindtester?

I mars 2020 har ytterligare en rapport bekräftat EHS som en väldefinierad objektivt identifierad och karakteriserad patologisk neurologisk störning som kan diagnostiseras, behandlas och förebyggas. EHS bör enligt rapporten ingå i WHO:s klassifikationssystem ICD. Den är publicerad i US National Library of Medicine, National Institutes of Health (PMC).

Utdrag: ”As a result, patients who self-report they suffer from EHS should be diagnosed and treated on the basis of presently available biological tests, including the detection of peripheral blood and urine biomarkers and the use of imaging techniques such as fMRI, TDU, and, when possible, UCTS.” ”Whatever its causal origin and mechanism of action, EHS should therefore be from now on recognized as a new identified and characterized neurological pathological disorder. As it is already a real health plaque potentially involving millions of people worldwide it should be acknowledged by WHO, and thus be included in the WHO ICD. ”

Blindtester, som Reimer vurmar för, är mycket oetiska. En läkare som vill utsätta en patient för fara genom blindtest när det finns diagnosmetoder som inte skadar, t.ex. blod- och urintester är olämplig i yrkesrollen. För en elöverkänslig som utsätts för påverkan av EMF tar det lång tid att återhämta sig. Inte ovanligt med flera dagar, veckor eller månader. Blindtest fungerar inte. Kroppen triggas av första signalen och reagerar sedan inte adekvat. Personen kan få svåra efterverkningar som ibland kan förvärra elöverkänsligheten för all framtid. Genomför du, Mats Reimer, blindtest av nötallergiker?

Nu är det dags Mats Reimer. Det är hög tid att du accepterar vetenskap och forskning och slutar din personliga förföljelse av EHS-patienter.

Marianne Ketti
Ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund