Intervju med Ing-Marie Granath som kämpat för ett lågstrålande område under många år svarar på frågor.

Även intervju med Marie Centervall, kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs kommun som förklarar hur kommunen resonerar i ärendet och varför frizonen nu är aktuell trots att forskningen pekar åt olika håll när det gäller koppling mellan besvär och exponering för elektromagnetiska fält.

ur Programmet ”Förmiddag”, Sveriges Radio P4 Gävleborg, den 16 november 2016 kl 09.00

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6559890


Notering: Vi delar ovanstående klipp på vår hemsida eftersom det berör strålningsfrågan. Åsikterna som uttrycks tillhör dock de som medverkar i inslaget och delas inte nödvändigtvis av Elöverkänsligas Riksförbund.