Susanne Harrysson, projektansvarig på Telia, tar emot namnlistor från Arni Ingvarsson.
Susanne Harrysson, projektansvarig på Telia, tar emot namnlistor från Arni Ingvarsson.

Stoppa rivningen av det fasta telenätet! Namnlistor med 15 000 underskrifter av denna uppmaning har överlämnats till projektansvarig Susanne Harrysson och informationschef Björn Berg på Telia. Inklusive de nästan 14 000 namn som tidigare har lämnats till näringsdepartementet har nu över 29 000 personer undertecknat uppropet.

Telia har under 2012 gjort en nystart av den nedläggning av trådburna telenät som man efter omfattande teknikproblem tvingades avbryta hösten 2011. Även denna gång har teknikskiftet till så kallad fast mobil kantats av problem – abonnenter som blivit utan telefonförbindelse, dålig samtalskvalitet etc.

Nu uppmanar Elöverkänsligas Riksförbund Telia att ompröva sitt beslut och istället överväga att bygga ut de nedläggningshotade ledningarna/stationerna med teknik som klarar ADSL. Alternativet är fiberanslutning. Trådburen teknik har en överföringskapacitet och trygghet som fast mobil inte kan matcha. De telestationer som berörs av nedläggningsplanerna utgör ca 3000 av landets 10 000 telestationer. Det innebär att ca 50 000 abonnenter (hushåll och företag) drabbas.

– Tillgång till telefon är ett måste i det moderna samhället. Telias lösning med fast mobil medför att många elöverkänsliga blir helt utan telefon. Det är inte acceptabelt, säger Per Segerbäck, ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund.

Även om nästan alla kommuner omfattas av nedläggningen är det framförallt ett glesbygdsproblem. Det är till landsbygden som många av medlemmarna i Elöverkänsligas Riksförbund har tvingats flytta, eftersom de får påtagliga hälsoproblem i miljöer med hög strålning.

– Man kan inte erbjuda människor som flytt undan den trådlösa tekniken en lösning som medför ökad strålning.  Vi hoppas att Telia vill samarbeta med oss så att alla, även elöverkänsliga, kan ha tillgång till telefon.

Presskontakt