PRESSMEDDELANDE

Tänka sig!

Nya KI med alla eminenta forskare, som skulle vara ett av världens modernaste forskningsinstitut, har tvingats konstatera att den trådbundna telefonin är det enda alternativ vi kan förlita oss på när det gäller.

Vi efterlyser nu kraftfulla beslut från våra politiker så att även vi vanliga medborgare ska ha fortsatt tillgång till den säkra fasta telefonin med möjlighet att i alla lägen kunna kommunicera med vår omgivning, samt ha möjlighet att larma i nödsituationer.

Agera nu! Stoppa rivningen av fasta telenätet! Det blir för dyrt att bygga upp det igen.

Elöverkänsligas Riksförbund

Marianne Ketti
T.F. ordförande
Tel. 0250 – 351 15

Ladda ner detta pressmeddelande som PDF

Nya Karolinska tar in gamla telefoner för att klara patientsäkerheten (Dagens Nyheter)