I en omfattande artikel behandlas elöverkänslighet på arbetsplatsen (Ellemtel Sverige), mobiltelefoni och hälsorisker.

Artikeln är på engelska och kan läsas här på Popular Science. Referat på svenska finns i Mona Nilssons kommande bok.

Lämna ett svar