Lloyds i London, som höll på att bli ruinerat av asbestskador, har vägrat försäkra mobiltelefontillverkares ansvar, enligt två engelska dagstidningar våren 1999.

När Skandia sålde sitt återförsäkringsbolag 1997, skrev Dagens Industri 23/9 att Skandia ansåg att man nu slipper tre framtida riskområden: ”Elektromagnetiska fält, bröstimplantat och rökning”.

Ett stort skadestånd, som 1999 tilldelades ett par i Dallas (se nedan) som blev granne med en mobiltelefonmast, gör att försäkringsbolagen är oroade.

Det kan vara av intresse att många av de nordiska försäkringsbolagen avskiljt (säkrat?) sina inkomstbringande fond och kapitalförvaltnings enheter från egendomsförsäkringen som i framtiden eventuellt kan få stå för stora utbetalningar, om personer som skadats av mobiltelefoner eller från antenner, blir tilldömda stora skadestånd.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Allmänt om strålning