Forskare arbetar efter strikt vetenskapliga kriterier och brukar inte uttala sig förrän de är definitivt säkra på sin sak. Tyvärr förekommer både jäv, intriger och påverkan från intressegrupper som gör att man måste se kritiskt även på forskningen. Många forskare är beroende av anslag och man biter ogärna den hand som föder en! Tyvärr visar det sig att forskare som kommit fram med ”obehagliga fynd” upplever att de därefter utsatts för försök till styrning och även gått miste om forskningsbidrag.

Forskning stöds ofta av företag där verksamheten kan gynnas av att forskningsresultaten går i viss riktning.

Ett exempel på mörkning av resultat som visar risker är under våren 1997 då det visade sig att en rapport som sponsrats av TELSTRA (Australiens ”Telia”) hade hållits hemlig i två år. Rapporten visade att möss som exponerats för mikrovågor liknande de från mobiltelefoner hade dubbelt så många cancertumörer som icke exponerade.

Frågan är således i vilken utsträckning forskare kommer att sticka ut huvudet och rapportera obehagliga sanningar eller utfärda varningssignaler om man riskerar att mista forskningsbidrag. Och i vilken grad kontroll och forskning kommer att styras av ”direktörer och advokater” (Amerikanske forskaren Henry Lais uttalande i Express Newspaper 24 maj 1999). Det finns alltså många skäl att ha ett kritiskt förhållningssätt till den information som sprids och agera efter eget förnuft.

På senare år har fler och fler forskare, läkare m. fl. höjt sina röster för att belysa den ökade mängden forskning som visar på allvarliga risker med strålningen. Här följer några av de senaste årens initiativ, upprop, m.m.

Andra initiativ har bland annat varit:


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Forskning