Nackdelen med mobilnäten känner vi till, men samtidigt är basstationerna redan utplacerade och igång, samt att mobiler sänder då det behövs. Det kostar att skicka SMS eller data via mobilnäten vilket innebär en restriktion på hur ofta man avläser elmätarna. Typiskt några gånger per månad.

Nackdelen med det system som avses här på 860 MHz bandet är att själva användningen inte kostar företaget något, dvs. de kan själva fritt välja hur mycket trafik de vill eller klarar av. Systemet är enklare och dummare än mobilnät och därför kommer sändarna alltid vara på. Utan att ha mätt på något sådant system är min bedömning att exponeringen faktiskt kan bli högre än motsvarande mobilnätslösning. Frekvensen är i princip detsamma och uteffekten torde vara tillräcklig för kommunikation på relativt stora avstånd, signalen måste nå en uppsamlare, typiskt vid transformatorstationen. Avläsning kan ske många gånger per dygn, timvis mätning förekommer.

Troligen är inte tekniken i sig tillräcklig för att utgöra skillnad mellan okej och obeboelig bostad, men en försämring innebär det i vart fall.

Men det är absolut en smart ide att ta fasta på det erbjudandet, att gamla mätaren visserligen byts ut men att den nya mätaren inte ansluts till radiosändaren utan du fortsätter att läsa av manuellt. Då har man en ny mätare men fortfarande manuell avläsning, och man slipper exponeringen från radiosändaren.

Orsaken att elleverantören ändå vill byta mätare är insikten att det knappt finns ”linjära” laster kvar (typ glödlampor), och det innebär att man vill ha nya elmätare som klarar av att mäta och debitera elförbrukning av det nya slaget. Det handlar krasst om pengar. Många har rapporterat att de tycker elräkningen gått upp efter bytet av elmätare, vilket egentligen betyder att elleverantören nu klarar av att mäta och ta betalt även för den moderna teknikens sätt att belasta elsystemet.

Jag ser ingen vits i att vara skrämd av teknikbytet. Men som sagt var, kör på linjen ”okej att byta till ny mätare, men ingen radiosändare tack, och jag vill läsa av manuellt”.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Posted in: Elmätare