Vad är mikrovågor och kan de vara skadliga? - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995