Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs hela konventionen på svenska här på regeringens sida om mänskliga rättigheter

Information ifrån Handikappförbunden:

BYGGSTEN: FN:s standardregler och konventionen

Denna byggsten beskriver:

– FN:s standardregler,

– standardreglernas relation till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

– vilka delar i konventionen som inte ingår i Standardreglerna.

Syftet med det här dokumentet är att förse kommuner som redan har handlingsplaner som bygger på FN:s standardregler med information om vilka delar som behöver kompletteras för att samtliga rättigheter i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska kunna förverkligas.

Läs hela denna information om konventionen och dess relation till FN:s Standardregler på Handikappförbundens hemsida

Lämna ett svar