11 nordiska organisationer begär bättre skydd mot risker med strålning - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65