• Inläggskategori:Nyheter

I en gemensam skrivelse, har Elöverkänsligas Riksförbund, tillsammans med tio nordiska organisationer uppmärksammat att människors exponering för pulsad mikrovågsstrålning från trådlös teknik ökat explosionsartat – inte minst på grund av utbyggnaden av 4G+ och 5G.

Organisationerna skriver att de ständigt nås av nya vittnesmål från människor som drabbats av ohälsa efter att basstationer för 4G, 5G eller smarta elmätare installerats i deras närmiljö och att utvecklingen är mycket oroande.

De begär att följande åtgärder vidtas:

  • Nya gränsvärden måste tas fram som skyddar mot visade hälso- och miljörisker vid nivåer som är långt under nuvarande referensvärden. Detta måste ske med hjälp av experter som är fria från bindningar till berörd industri, och med representanter från den sida av forskarvärlden som anser att riskerna är avsevärda även vid nivåer långt under nu gällande referensvärden.
  • Innan vidare utbyggnad måste riskbedömning av 5G även här göras av experter som är fria från bindningar till den berörda industrin, och med representanter från den sida av forskarvärlden som anser att riskerna är avsevärda.
  • För att förebygga skador måste utbildning om risker göras på alla nivåer i samhället. Det gäller exempelvis inom sjukvård, skola och till allmänhet.
  • Bästa möjliga teknik ska användas för att skydda människors hälsa och miljön. Trådbunden teknik som minimerar skadlig strålning måste prioriteras.

På följande länk finns skrivelsen i sin helhet:

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2021/12/appell_norden_12122021.pdf

De elva organisationerna bakom skrivelsen:

Strålskyddsstiftelsen, Sverige

Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, Sverige

Elöverkänsligas Riksförbund, Sverige

Miljöföreningen Vågbrytaren, Sverige

Finlands Strålskydd, Finland

Elöverkänsliga i Finland rf, Finland

Stiftelsen för elöverkänsliga, Finland

Folkets Strålevern, Norge

FELO, Norge

EHS-Foreningen i Danmark

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, Danmark