2013: Remiss av förslag till PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65