2013: Remiss avseende Att tillgängliggöra skyddade natur- och kulturområden - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65