• Inläggskategori:Skrivelse

2022-06-08

Här kommer en bild av en verklighet, som ni förmodligen inte känner till. Vi är i alla åldrar och elöverkänsliga. Idag knuffas vi allt längre ut från tillgänglighet och gemenskap i det digitala samhället.

 • Många är på flykt från sina hem sedan 5G startat och/eller elmätaren bytts ut från analog till digital.
 • Många har tvingats lämna jobb och utbildningar sedan trådlösa nätverk införts.
 • Många i behov av sjukvård kan inte besöka vårdcentraler och andra inrättningar på grund av trådlös teknik.
 • De flesta elöverkänsliga kan inte använda allmänna kommunikationer eller åka i moderna bilar (absolut ej elbilar) med digital teknik. Kan heller ej använda färdtjänst.
 • Elöverkänsliga barn kan inte vistas i skolor med trådlösa nätverk med mera. Familjerna beläggs med vite och hot om omhändertagande av barnen. Några familjer är på flykt undan hot och omhändertagande.
 • Våra ungdomar har svårt att t ex ta körkort, då proven måste göras vid dator – ej längre möjligt med pappersprov.
 • Flera medlemmar saknar ID-handlingar och kan inte heller få någon, då de ej kan besöka en polisstation på grund av trådlös teknik. De kan t ex ej rösta eller beställa varor på postorder.
 • Många har problem med hemtjänst och deras mobiler som alltid måste finnas med vid hembesök. De avstår därför hemtjänst.
 • Vi kan inte ha digitala larm och många har idag inte möjlighet att larma i en nödsituation sedan de analoga larmen tagits bort.
 • Många på äldreboenden ringer och vill ha hjälp till boenden utan trådlös teknik. De mår mycket dåligt och vill ofta ha hjälp att avsluta sina liv.
 • Några medlemmar i vårt förbund avslutar varje år sina liv på egen hand. Ofta på mycket ovärdiga sätt. De är i alla åldrar – en del mycket unga!

Detta var några exempel från vår vardag.

 • Vad vill ditt parti göra för att förbättra vår tillgänglighet i samhället?
 • Vilka rättigheter anser ditt parti att vi bör ha?
 • Vem till ha våra tusentals röster?

För mer information och referenslista, se bifogat dokument (”Kunskap om elöverkänslighet”).

Detta brev inklusive svaren kommer att publiceras på vår hemsida.

Har du frågor? Hör gärna av dig till vår ordförande Marianne Ketti, telefon 0250-35115.

Elöverkänsligas Riksförbund
En del av Funktionsrätt Sverige sedan 1995

Bilaga/referenslista:


Svaren från partierna kommer att läggas ut här på hemsidan i allteftersom de kommer in.