PRESSMEDDELANDE Skolverket har tagit fram förslag på uppdrag av regeringen om nationella IT-strategier för förskolan. I konsekvensutredning saknas totalt hälsoaspekterna, trots att det idag finns en mängd kunskap och forskning på området. I stort sett alla icke industrisponsrade forskare skickar ut varning efter varning om skadliga effekter av den moderna tekniken och symtomen är välkända.

Skolverket kan inte vara ovetande om den ohälsa som idag breder ut sig bland barn och ungdomar: Koncentrationssvårigheter, sömnproblem, huvudvärk, depression. Ofta leder det till bokstavskombinationer som ADHD, ADD med mera.

Med våra kunskaper har vi haft möjlighet att hjälpa ett ansenligt antal människor, i alla åldrar, att må bättre, ibland helt symtomfria, utan medicinering. Det enda som behövts har varit att stänga av all trådlös teknik och kroppen har då kunnat börja fungera igen.

I vårt förbund, Elöverkänsligas Riksförbund, har vi idag snart 100 barn, från förskoleåldern och uppåt, som inte har tillgång till skola eller förskola på grund av trådlös teknik. De är elöverkänsliga, har alltså en erkänd funktionsnedsättning och ska givetvis också får delta i undervisning samt ha en social tillhörighet och vi vet att mörkertalet är stort. Vi känner till ytterligare minst dubbelt så många som också är elöverkänsliga och som borde vara med i vårt förbund. Det betyder att i varje kommun finns barn och ungdomar som stängs ute på grund av den snabba utbyggnaden av trådlös teknik. Är detta acceptabelt för Skolverket? Dra i nödbromsen nu! Låt barnen få utvecklas i en frisk och sund miljö. Då kommer skolresultaten att förbättras och folkhälsan att öka.

För Elöverkänsligas Riksförbund

Marianne Ketti

T.F. ordförande

Tel. 0250 – 351 15

Ladda ner detta pressmeddelande som PDF

Europarådets resolution 1815 (svensk översättning, PDF)

Sammanfattning av BioInitiative Report (svensk översättning PDF)

EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses