EMF-konferens med fokus på vad som händer när vi blir exponerade för elektromagnetiska fält - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65