SVT granskar Ygemans påstående om "rysk nätattack" - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65