Domstolen i District of Columbia, USA, beslutade den 13 augusti att FCC (motsvarande svenska Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM) måste förklara varför de undanhållit information om vetenskapligt bevisade negativa effekter av mikrovågsstrålning och andra icke-joniserande elektromagnetiska fält.

Ärendet startades för ungefär sex månader sedan av de båda organisationerna Childrens Health Defense (CHD) under ledning av advokat Robert F. Kennedy Jr, samt Environmental Health Trust (EHT) under ledning av Dr. Devra Davis.

CHD:s stämningsansökan har fått medhåll av nio enskilda framställare. Bland dessa finns professor David Carpenter MD, världsberömd forskare och folkhälsoexpert samt medredaktör för BioInitiative Report.

Svenska Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer baseras på samma principer som FCC.

FCC:s riktlinjer fastställdes 1996. De skyddar endast mot omedelbara skadliga effekter då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad med 1 grad inom 30 minuter, så kallat termiska effekter. FCC = Federal Communications Commission.

Källor: https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/chd-v-fcc-we-won-decision.pdf

Och: https://ehtrust.org/in-historic-decision-federal-court-finds-fcc-failed-to-explain-why-it-ignored-scientific-evidence-showing-harm-from-wireless-radiation/