Du kan nu se föredrag från EMF Conference 2021 på nätet utan kostnad. Föredragen hålls på engelska. Tema förebyggande, diagnos och behandling av EMF-associerad sjukdom. Konferensen hölls online i januari 2021, med en initial föreläsning om grunderna för EMF i oktober 2020, där över 800 personer från 30+ nationer deltog. Den information och de resurser som tillhandahölls vid denna konferens är fortfarande mycket relevanta idag. Föredragen ger en högkvalitativ utbildning/fortbildning. Ta del av programmet och välj de föredrag du vill lyssna på.

Konferensen belyser de växande hälsobekymmer som är förknippade med exponering för EMF, som har ökat betydligt på grund av den utbredda användningen av mobiltelefoner, Wi-Fi, och andra trådlösa teknologier. Flera framstående forskare och medicinska professionella deltog, inklusive Dr. Cindy Russell, som diskuterade kopplingen mellan trådlös strålning och olika hälsoproblem såsom cancer, reproduktionsproblem och neurologiska sjukdomar. Andra talare, såsom Dr. Magda Havas, fokuserade på elektrosmog och dess effekter på både människor och miljön.

En av de centrala punkterna var behovet av strängare regleringar och skyddsnormer för EMF-exponering, med anledning av den befintliga vetenskapliga forskningen som visar potentiella risker. Dr. Ronald Melnick och Dr. Fiorella Belpoggi presenterade bevis från stora studier som pekar på carcinogenicitet av mobiltelefonstrålning.

Forskare betonade vikten av att minska exponeringen för EMF, speciellt bland barn och unga vuxna, och uppmanade till en mer försiktig användning av trådlösa teknologier. Dessutom lyftes behovet av vidare forskning fram för att bättre förstå EMF: s långsiktiga hälsopåverkan.

Konferensen avslutades med en uppmaning till handling för att öka medvetenheten om EMF-relaterade hälsorisker och för att främja en säkrare och mer ansvarsfull användning av trådlösa teknologier. Detta inkluderade förslag på praktiska åtgärder för att minska exponering, såsom att hålla mobila enheter borta från kroppen, använda trådbundna anslutningar när det är möjligt och stänga av Wi-Fi nattetid.

Sammanfattningsvis betonade konferensen vikten av att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda folkhälsan mot EMF-exponering och framhöll behovet av ytterligare forskning för att förstå dess fulla inverkan på hälsan.

https://emfconference2021.com/