Information från Boverket: Bygg för hälsa och miljö 1998 
Boverket, Drottninggatan 18, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon 0455-35 30 00, Fax 0455-35 31 00
Publikationer kunde tidigare beställas genom Boverkets publikationsservice, Adress: Boverkets Publikationsservice, Box 534, 371 23 Karlskrona. Fax: 0455-819 27. De flesta finns nu enbart som PDF. 
– Förbättrad elmiljö – åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i bostäder (PDF på cirka 6MB). BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-503-6. (44 sidor) Pris: 94 kr inkl. moms + porto.
– Förbättrad elmiljö vid nybyggnad – Furiren 3 i Kristianstad. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-497-8. Pris: (30:-) 31,80 inkl. moms. 36 sidor. 
– God elmiljö från början – Erfarenheter från konsultbranschen. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-481-1. Pris: (30:-) 31,80 inkl. moms. 34 sidor. 
– Omfattande elsanering – Åtgärder för att minska elektriska och magnetiska fält i bostäder. (PDF) BOVERKET 1998, ISBN 91-7147-508-7. (40 sidor) Pris: 75 kr inkl. moms + porto.

Lämna ett svar