Kammarrätten ger ej prövningstillstånd gällande begäran om rättelse av fel i Folkhälsomyndighetens Folkhälsorapport 2017 - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65