Parlamentets hälsokommitté anordnade utfrågningar förra månaden angående mikrovågssäkerhet.  De fick då höra rapporter om barn som klagade på symtom efter det att WiFi installerats i skolor. Parlamentsledamöter kräver nu att ansvariga myndigheter sätter upp ett system för att följa hälsoutvecklingen hos barnen. Läs mer på engelska på CBC

Lämna ett svar