Rivningen av det fasta telenätet har medfört att mobilnätet på landsbygden överbelastas och därför drabbats av något som liknar en infarkt.

Återuppbygg det fasta telenätet

Om huvuddelen av samtalen och internettrafiken flyttas tillbaka till kabel så räcker kapaciteten i befintliga mobilnät i stora delar av glesbygden. På sikt kan det fasta kopparnätet bytas ut mot fiberkabel – för detta borde det vara möjligt att få stöd från EU.

Fiber – ett bra miljöval

WHO:s cancerforskningsorgan IARC förklarade nyligen radiofrekventa fält, som de ifrån mobiltelefoni och trådlöst internet, såsom klass 2B cancerframkallande. Ge därför alla möjlighet att använda försiktighetsprincipen, eller med andra ord: rätt att få telefoni och bredband via kabel – ett lågstrålande och driftsäkert alternativ!

– Ett fast telenät via kabel ger också möjligheten tillbaka för elöverkänsliga att använda telefon, något som de på grund av rivningen av kopparnätet berövats på många platser,
säger Per Segerbäck, ordförande i Elöverkänsligas Riksförbund.

Presskontakt

Susanne Gislason, Telefonigruppen i Elöverkänsligas Riksförbund, tel: 0590-510 30

Per Segerbäck, ordförande Elöverkänsligas Riksförbund, tel: 0175-20453

www.eloverkanslig.org