• Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund har lämnat ett yttrande angående remissen för den nya Elmarknadslagen. De påpekar att utredarna inte har beaktat hälsoaspekterna för personer med elöverkänslighet. Förslaget kan leda till försämrad hälsa och livskvalitet för dessa individer och kan tvinga dem att lämna sina bostäder. Många elöverkänsliga kan inte styra sin elförbrukning på grund av deras hälsotillstånd, vilket innebär att smarta elmätare inte ger dem några fördelar utan bara nackdelar.

Förbundet föreslår att lagen inte försvårar eller omöjliggör speciella lösningar för elmätning hos elöverkänsliga och att hälsoskäl bör utgöra ett undantag för eventuella merkostnader för annorlunda mätning. De betonar att det är nödvändigt att säkerställa tillgången till enklare mätare för elöverkänsliga utan att det leder till extra kostnader för dem.